fbpx
Học tập

Từ 100.000 đến 180.000

Tải sách miễn phí
Địa chỉ email của bạn sẽ nhận link sách.
Tiêu đề sách trên website hoặc cuốn sách bạn nhớ ra tên , tác giả hoặc nội dung cuốn sách nếu trên web không có.

Mời bạn truy cập vào 1 trong các link Từ 100.000 đến 180.000 dưới để đọc nhé.

Dưới đây làn top 10 link được xem nhiều nhất về Từ 100.000 đến 180.000 cập nhật 24/7. 

stp.thuathienhue.gov.vn/?gd=12&cn=805&tc=6672

Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi sửa chữa, tẩy xóa làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược.

hungyen.gov.vn/portal/Pages/2022-1-7/Quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vucjr75i3.aspx

7 thg 1, 2022 … Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi sửa … Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một …

thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat-binh-luan-gop-y/40363/bang-tra-cuu-muc-phat-hanh-chinh-trong-linh-vuc-xuat-khau-lao-dong

21 thg 4, 2022 … Từ 120.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng khi vượt quá số lượng đăng ký trên 50 người. … Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-55-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-155-2016-ND-CP-xu-phat-hanh-chinh-bao-ve-moi-truong-475212.aspx

24 thg 5, 2021 … i Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không … dã có trị giá từ 150.000.000 đồng đến dưới 180.000.000 đồng;.

lsvn.vn/muc-phat-tien-vi-pham-quy-dinh-ve-trat-tu-xay-dung-theo-quy-dinh-moi-nhat1645454650.html

22 thg 2, 2022 … Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng …

sotp.langson.gov.vn/quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-doi-voi-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-bao-ve-nguon-nuoc-0

25 thg 4, 2018 … Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với … Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối với hành vi …

www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/97028/114968/F996213247/VNM97028.pdf

22 thg 8, 2013 … đ Từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao … Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối với doanh …

luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-chinh-hanh-vi-pham-cac-quy-dinh-ve-xa-nuoc-thai-co-chua-cac-thong-so-moi-truong-thong-thuong-vao-moi-truong.aspx

27 thg 1, 2022 … l Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 600 m³/ngày 24 giờ đến dưới 800 m³/ngày 24 giờ;.

thainguyen.gov.vn/thong-bao/-/asset_publisher/L0n17VJXU23O/content/98-doanh-nghiep-se-huong-loi-tu-goi-gia-han-180-000-ty/pop_up?_101_INSTANCE_L0n17VJXU23O_viewMode=print&_101_INSTANCE_L0n17VJXU23O_languageId=vi_VN

8 thg 4, 2020 … Theo đó, bổ sung thêm 4 nhóm đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất với số tiền lên đến 180.000 tỷ đồng, tăng gần 100.000 tỷ đồng …

dwrm.gov.vn/index.php?language=vi&nv=faq&op=Nghi-dinh-so-36-2020-ND-CP-cua-Chinh-phu-Quy-dinh-ve-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-tai

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi … d Từ 160.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối với hành vi vận hành hồ …

sba.vn/index.php?module=news&act=view&id=700

27 thg 5, 2021 … Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi không dừng ngay hoạt động vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải …

Nếu có link về Từ 100.000 đến 180.000 nào bị lỗi hoặc bạn chưa tìm thấy link Từ 100.000 đến 180.000 phù hợp thì phản hồi lại cho chúng tôi để cập nhật lại nội dung mới nhất. 

Back to top button
Sitemap