CHIA SẺ
Tài trợ

Top 10 link xem nhiều nhất về THỦ TỤC CHUYỂN VÙNG BẢO HIỂM XÃ HỘI cập nhật 24/7. Mời bạn đón đọc bằng cách click vào từng link ở dưới để chuyên tới trang nội dung nhé.

THỦ TỤC CHUYỂN VÙNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

bhxhdongnai.gov.vn/dichvucong/detail/Cap-lai-doi-dieu-chinh-thong-tin-tren-so-BHXH-the-BHYT-42

– BHXH huyện theo phân cấp. 1.3. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính, Sổ
BHXH, thẻ BHYT. 1.4. Thời hạn giải …

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—asia/—ro-bangkok/—ilo-hanoi/documents/publication/wcms_752802.pdf

Tra cứu trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam: …
BHXH nơi cư trú để được hướng dẫn thủ tục thay đổi nơi đăng ký ban đầu. …
hẻo lánh, đi lại, sinh hoạt khó khăn và nhằm góp phần ổn định lao động những
vùng.

www.vinmec.com/vi/huong-dan-khach-hang/bao-hiem/bhyt-bat-buoc-nhung-dieu-can-biet-khi-kham-chua-benh-bang-bhyt

Khi đi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ Bảo hiểm y tế BHYT còn giá trị
sử dụng … Trường hợp chuyển tuyến điều trị: Được chuyển tuyến chuyên môn kỹ
thuật theo quy … Hướng dẫn nghỉ đi khám thai theo quy định của luật Bảo hiểm …

ketoanthienung.org/tin-tuc/thu-tuc-dang-ky-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-lan-dau.htm

Hướng dẫn thủ tục đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc, BHYT, BHTN lần
… kê thông tin: đối với trường hợp có truy thu hoặc thay đổi thông tin trên sổ
BHXH. … đóng BHXH bắt buộc tối thiểu không thấp hơn mức lương tối thiểu
vùng t…

baohiemxahoidientu.vn/bhxh/huong-dan-thu-tuc-tham-gia-bhxh-bhyt-bhtn-lan-dau-chuyen-tu-tinh-thanh-pho-khac-den.html

Hướng dẫn thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN lần đầu/chuyển từ tỉnh, … mức
đóng bảo hiểm bắt buộc có sự thay đổi do lương tối thiểu vùng năm 2017 tăng.

nhandan.com.vn/bhxh-va-cuoc-song/nhung-doi-tuong-duoc-cap-lai-the-bao-hiem-y-te-do-thay-doi-ma-quyen-loi-349788

Thứ nhất, trường hợp người tham gia BHYT đề nghị cấp lại, đổi thẻ nếu không …
thông tin thì đến cơ quan Bảo hiểm xã hội BHXH nơi gần nhất để làm thủ tục.

luatvietan.vn/muc-luong-dong-bao-hiem-xa-hoi-nam-2021.html

Mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối thiểu của năm 2021 … vùng
năm 2021 đã được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội báo cáo Thủ tướng …
phiếu của Hội đồng Tiền lương Quốc gia; tức mức lương tối thiểu vùng 2021 vẫn
sẽ … V…

dp.ctu.edu.vn/quytrinh-cong-tac/10-quy-trinh-thuc-hien-cac-che-do-bao-hiem-xa-hoi.html

+ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014; … hợp
đồng và chuyển hợp đồng cùng với Tờ khai tham gia BHXH, BHYT đến P.TV. …
thực hiện thủ tục báo giảm và lập hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ thai sản
… quy…

chinhsachonline.chinhphu.vn/Danh-sach-cau-hoi/pagetype2/Bao-hiem-xa-hoi-Bao-hiem-y-te-Bao-hiem-that-nghiep/section1.vgp

Bảo hiểm xã hội – Bảo hiểm y tế – Bảo hiểm thất nghiệp … Hướng dẫn thủ tục đổi
quyền lợi hưởng BHYT … này đều thấp hơn mức lương tối thiểu vùng và doanh
nghiệp thực hiện đóng bảo hiểm cho người lao động theo lương tối thiểu vùng.

baohiemxahoi.gov.vn/hoidap/pages/default.aspx?ItemID=1619

Hồ Chí Minh và đang tham gia đóng BHXH cho nhân viên, nay chuyển trụ sở
chính trên giấy ĐKKD về tỉnh Vĩnh Long. Vậy Công ty chúng tôi cần làm những
thủ …

 

Bạn vừa xem bài viết: ———-BẠN NÊN XEM THÊM—–

[arpw limit=”3″ post_type=”post” post_status=”publish” thumbnail=”false” thumbnail_size=”arpw-thumbnail” excerpt=”true” excerpt_length=”2000″ cat=”14″]
Binomo là gì