CHIA SẺ
Tài trợ

Top 10 link xem nhiều nhất về THỦ TỤC CẤP SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI LẦN ĐẦU cập nhật 24/7. Mời bạn đón đọc bằng cách click vào từng link ở dưới để chuyên tới trang nội dung nhé.

THỦ TỤC CẤP SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI LẦN ĐẦU

dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.002759

Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế … b
Đơn vị: nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH thông qua dịch vụ bưu chính công ích … tại
thời điểm có quyết định nghỉ chờ việc và chưa hưởng các khoản trợ cấp một…

baochinhphu.vn/GIAI-DAPTU-VAN/Xu-ly-nhu-the-nao-khi-nguoi-lao-dong-co-2-so-BHXH/428619.vgp

17 Tháng 4 2021 … Công ty cũ của bà Đào nhiều lần liên hệ làm thủ tục chốt sổ BHXH … biết là do
BHXH quận Hoàn Kiếm chưa cấp sổ BHXH lần đầu cho bà.

luatquanghuy.vn/thu-tuc-dang-ky-bao-hiem-xa-hoi

Đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng đầu tiên cho cơ quan BHXH. Cơ quan
BHXH cấp thẻ BHYT và sổ BHXH cho người lao động trong khoảng thời gian
không …

ketoananpha.vn/thu-tuc-dang-ky-bhxh-lan-dau.html

Khi đã đóng đủ tiền, Scan Giấy nộp tiền hoặc Ủy nhiệm chi gửi lên cơ quan
BHXH nếu có yêu cầu bên BHXH và đợi bên Bảo hiểm gửi Sổ BHXH và thẻ
BHYT về …

bhxhdongnai.gov.vn/dichvucong/detail/Dang-ky-dang-ky-lai-dieu-chinh-dong-BHXH-tu-nguyen-cap-so-BHXH-39

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính. Sổ BHXH. 2.4. Thời hạn giải quyết. Người
tham gia tham gia BHXH tự nguyện đăng ký lần đầu hoặc đăng ký lại sau thời …

dp.ctu.edu.vn/quytrinh-cong-tac/10-quy-trinh-thuc-hien-cac-che-do-bao-hiem-xa-hoi.html

a Trường hợp điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH: Tờ khai cung cấp và
thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT Mẫu TK1-TS; Sổ BHXH; Bảng
kê …

khoinghiep.thuvienphapluat.vn/dang-ky-tham-gia-bhxh-bhyt-bhtn-lan-dau-trong-cong-ty-co-phan/119.html

Doanh nghiệp sử dụng người lao động là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc,
BHYT, BHTN có trách nhiệm phải đăng ký Bảo hiểm xã hội lần đầu cho người
lao …

timsen.vn/thu-tuc-tham-gia-bhxh-lan-dau-cua-doanh-nghiep-nam-2020

8 Tháng Bảy 2020 … Cấp sổ BHXH: Cấp mới đối với người tham gia BHXH bắt buộc Không quá 05
ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Cấp thẻ BHYT: …

baohiemxahoitphcm.com/dang-ky-bao-hiem-xa-hoi-lan-dau

18 Tháng Mười Một 2020 … Bước 4: Nộp đầy đủ hồ sơ cho cơ quan BHXH. Bước 5: Không quá 5 ngày làm
việc, cơ quan bảo hiểm sẽ tiến hành cấp sổ BHXH và thẻ BHYT …

baohiemxahoi.gov.vn/chuyen-trang-bhxh-bhyt/tu-van-hoi-dap/Pages/default.aspx?ItemID=3019

Thủ tục tham gia BHXH lần đầu … Thu – nộp BHXH, BHYT, BHTN … bảo hiểm
thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã
hội …

 

Bạn vừa xem bài viết: ———-BẠN NÊN XEM THÊM—–

[arpw limit=”3″ post_type=”post” post_status=”publish” thumbnail=”false” thumbnail_size=”arpw-thumbnail” excerpt=”true” excerpt_length=”2000″ cat=”14″]
Binomo là gì