CHIA SẺ
Tài trợ

Top 10 link xem nhiều nhất về nghĩa của từ expensive cập nhật 24/7. Mời bạn đón đọc bằng cách click vào từng link ở dưới để chuyên tới trang nội dung nhé.

nghĩa của từ expensive

tratu.soha.vn/dict/en_vn/Expensive

”’iks’pensiv”’/ , Đắt tiền, từ Mỹ,nghĩa Mỹ xa hoa, cao giá, đắt, tốn kém, adjective,

dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/expensive

She was expensively dressed. Định nghĩa của expensive từ Từ điển Học thuật
Cambridge © Cambridge University Press …

www.rung.vn/dict/en_vn/Expensive

12 Tháng Tám 2015 … High-priced. >: Đắt, giá cao, Từ đồng nghĩa: adjective, precious , extravagant ,
expensive , premium , pricey , steep , …

tratu.coviet.vn/hoc-tieng-anh/tu-dien/lac-viet/all/expensive.html

Định nghĩa của từ ‘expensive’ trong từ điển Lạc Việt. … costly, pricey informal,
high-priced, steep informal, dear, big-ticket US, informal. antonym: cheap.

www.babla.vn/tieng-anh-tieng-viet/expensive

Tra từ ‘expensive’ trong từ điển Tiếng Việt miễn phí và các bản dịch Việt … Dịch
từ “expensive” từ Anh sang Việt. EN. Nghĩa của “expensive” trong tiếng Việt.

www.proverbmeaning.com/vn/synonym/expensive.html

Từ đồng nghĩa, cách dùng từ tương tự Đồng nghĩa của expensive. … Alternative
for expensive. Đồng nghĩa: costly, dear, high-priced,. Trái nghĩa: cheap …

www.proverbmeaning.com/vn/antonym/expensive.html

Từ đồng nghĩa, cách dùng từ tương tự Trái nghĩa của expensive. … Nghĩa là gì:
expensive expensive /iks’pensiv/. tính từ. đắt tiền. từ Mỹ,nghĩa Mỹ xa hoa …

www.engtoviet.com/en_vn/26777/expensive

Dịch bất kỳ văn bản sử dụng dịch vụ của chúng tôi miễn phí dịch thuật trực tuyến.
… English, Vietnamese. expensive. * tính từ – đắt tiền – từ Mỹ,nghĩa Mỹ xa hoa …

www.facebook.com/TiengAnhHayMoiNgay/posts/402325983179841

♥ This hotel is so expensive. It’s very pricey. Khách sạn này thật là đắt đỏ. 2.
disgusting / appalling. Nghĩa của hai từ này khá giống nhau  …

www.digopaul.com/vi/english-word/expensive.html

Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ‘ định nghĩa bằng tiếng Anh ‘ từ điển
DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của expensive. thứ ba, chúng ta liệt kê
các …

 

Bạn vừa xem bài viết: ———-BẠN NÊN XEM THÊM—–

  • nghĩa của từ kỷ niệm | Top 10 link xem nhiều nhấtnghĩa của từ kỷ niệm | Top 10 link xem nhiều nhất
    Tài trợ Top 10 link xem nhiều nhất về nghĩa của từ kỷ niệm cập nhật 24/7. Mời bạn đón đọc bằng cách click vào từng link ở dưới để chuyên tới trang nội dung nhé. Nghĩa của từ Kỉ niệm – Từ điển Việt – Việt – Tra từ – Soha.vn tratu.soha.vn/dict/vn_vn/K%E1%BB%89_ni%E1%BB%87m cái hiện […]
  • QUY ĐỔI ĐIỂM IELTS ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI | Top 10 link xem nhiều nhấtQUY ĐỔI ĐIỂM IELTS ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI | Top 10 link xem nhiều nhất
    Tài trợ Top 10 link xem nhiều nhất về QUY ĐỔI ĐIỂM IELTS ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI cập nhật 24/7. Mời bạn đón đọc bằng cách click vào từng link ở dưới để chuyên tới trang nội dung nhé. Đại học Thương Mại thay đổi tổ hợp xét tuyển 2020 – OnLuyen tailieu.onluyen.vn/thithptqg2020/dai-hoc-thuong-mai-thay-doi-to-hop-xet-tuyen-2020 – Đối […]
  • XEM LMS VN EDU | Top 10 link Hướng dẫnXEM LMS VN EDU | Top 10 link Hướng dẫn
    Tài trợ Top 10 link xem nhiều nhất về LMS VN EDU cập nhật 24/7. Mời bạn đón đọc . Related Search Vnedu Vn Nhap Diem Vnedu so Lien Lac Dien Tu Vnedu Tra Cuu Diem Dang Nhap Vnedu nền tảng học và thi trực tuyến – VnEdu.vn lms.vnedu.vn đăng nhập vào hệ thống lms.tnu.edu.vn […]
Binomo là gì