CHIA SẺ
Tài trợ

Top 10 link xem nhiều nhất về nghĩa của từ exciting cập nhật 24/7. Mời bạn đón đọc bằng cách click vào từng link ở dưới để chuyên tới trang nội dung nhé.

nghĩa của từ exciting

dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/exciting

Ý nghĩa của exciting trong tiếng Anh. exciting. adjective. uk … Các từ đồng nghĩa
… Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ Cambridge.

tratu.soha.vn/dict/en_vn/Exciting

Hứng thú, lý thú, hồi hộp; làm say mê, làm náo động. kỹ thuật để kích thích. Các
từ liên quan. Từ đồng nghĩa. adjective. agitative , animating , appealing …

tratu.soha.vn/dict/en_vn/Excited

Bị kích thích, bị kích động; sôi nổi. Don’t get excited Hãy bình tĩnh đừng nóng mà
My sister and I are excited. Chị tôi và tôi rất nóng lòng …

www.rung.vn/dict/en_vn/Exciting

12 Tháng Tám 2015 … Exciting định nghĩa, Exciting là gì: / ik´saitiη /, Tính từ: kích thích, kích động, hứng
thú, lý thú, hồi hộp; làm say mê, làm náo động, kỹ thuật để …

www.engtoviet.com/en_vn/26411/exciting

Kết quả tìm kiếm cho. ‘exciting’ trong Việt -> Anh. Từ điển tiếng Việt. Hệ thống từ
điển chuyên ngành mở. Dịch bất kỳ văn bản sử dụng dịch vụ của chúng tôi …

vtudien.com/anh-viet/dictionary/nghia-cua-tu-exciting

exciting. Từ điển Collocation. exciting adj. VERBS be, look, seem, sound |
become, get The film was just getting exciting when we had to leave. | find sth
She …

phacdochuabenh.com/tu-dien-y-hoc/tu-dien-y-hoc.php?id=72553

Nghĩa của từ exciting – exciting là gì. Dịch Sang Tiếng Việt: Tính từ 1. kích thích,
kích động 2. hứng thú, lý thú, hồi hộp; làm say mê, làm náo động 3. kỹ thuật để
 …

www.proverbmeaning.com/vn/synonym/exciting.html

Nghĩa là gì: exciting exciting /ik’saitiɳ/. tính từ. kích thích, kích động. hứng thú, lý
thú, hồi hộp; làm say mê, làm náo động. kỹ thuật để kích thích …

www.proverbmeaning.com/vn/antonym/exciting.html

Từ đồng nghĩa, cách dùng từ tương tự Trái nghĩa của exciting. … Nghĩa là gì:
exciting exciting /ik’saitiɳ/. tính từ. kích thích, kích động. hứng thú, lý thú, hồi hộp;
 …

tratu.coviet.vn/hoc-tieng-anh/tu-dien/lac-viet/all/exciting.html

Định nghĩa của từ ‘exciting’ trong từ điển Lạc Việt.

 

Bạn vừa xem bài viết: ———-BẠN NÊN XEM THÊM—–

  • HỌC TIẾNG ANH ONLINE WALL STREET ENGLISH | Top 10 link xem nhiều nhấtHỌC TIẾNG ANH ONLINE WALL STREET ENGLISH | Top 10 link xem nhiều nhất
    Tài trợ Top 10 link xem nhiều nhất về HỌC TIẾNG ANH ONLINE WALL STREET ENGLISH cập nhật 24/7. Mời bạn đón đọc . Trang Chủ – Trung tâm tiếng Anh Wall Street English – Học tiếng Anh … wallstreetenglish.edu.vn Khóa học tiếng Anh cho người lớn bận rộn tại Trung tâm Wall Street English. […]
  • nghĩa của từ or | Top 10 link xem nhiều nhấtnghĩa của từ or | Top 10 link xem nhiều nhất
    Tài trợ Top 10 link xem nhiều nhất về nghĩa của từ or cập nhật 24/7. Mời bạn đón đọc bằng cách click vào từng link ở dưới để chuyên tới trang nội dung nhé. Nghĩa của từ Or – Từ điển Anh – Việt – Tra từ – Soha.vn tratu.soha.vn/dict/en_vn/Or cái đó đúng hay […]
  • nghĩa của từ vào | Top 10 link xem nhiều nhấtnghĩa của từ vào | Top 10 link xem nhiều nhất
    Tài trợ Top 10 link xem nhiều nhất về nghĩa của từ vào cập nhật 24/7. Mời bạn đón đọc bằng cách click vào từng link ở dưới để chuyên tới trang nội dung nhé. Nghĩa của từ Vào – Từ điển Việt – Việt – Soha Tra từ – Soha.vn tratu.soha.vn/dict/vn_vn/V%C3%A0o vào Nam ra […]
Binomo là gì