HỆ THỐNG ENDOCANNABINOID HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO

HỆ THỐNG ENDOCANNABINOID HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO

210
CHIA SẺ
Chắc chắn bây giờ tất cả mọi người liên quan đến ngành công nghiệp cần sa hợp pháp trong bất kỳ khả năng nào đều biết cả cần sa và cây gai dầu đều là thành viên của gia đình cần sa. Trong viết tắt của ngành công nghiệp, bầu cần sa đề cập đến cần sa, hầu hết trong số đó có chứa tetrahydrocannabinol tâm thần, hoặc THC. Hemp, mặt khác, THC thấp nhưng là nguồn chính cho cannabidiol, hoặc CBD, không hoạt động tâm lý.

Hầu hết những người cần sa ít nhất đã nghe nói về hệ thống endocannabinoid, giúp cơ thể động vật, bao gồm cả những người thuộc về con người, điều chỉnh những thứ như thèm ăn, chức năng nội tiết, khả năng sinh sản, chức năng miễn dịch và phản ứng căng thẳng.

Những gì có thể ít rõ ràng hơn là cách hệ thống hoạt động liên quan đến gia đình cần sa.

Đầu tiên, hai định nghĩa:

Endocannabinoids là chất dẫn truyền thần kinh nội sinh . Đó là, chúng được tổng hợp bên trong cơ thể.

Phytocannabinoids là chất dẫn truyền thần kinh ngoại sinh được tổng hợp bên ngoài cơ thể, trong cây cần sa và cây gai dầu, ví dụ. Cả THCCBD đều là phytocannabinoids.

Để đơn giản hóa mọi thứ chỉ một chút, hệ thống endocannabinoid chứa hai loại thụ thể cannabinoid đã biết: CB1, chủ yếu nằm trong não và CB2, chủ yếu nằm trong hệ thống miễn dịch. THC gây ra sản xuất anandamide endocannabinoid (đôi khi được gọi là phân tử niềm vui của trực tuyến), liên kết với CB1, do đó tạo ra chất cao khét tiếng của THCTHC cũng gây ra sản xuất endocannabinoid 2-arachidonoylglycerol, liên kết với CB2. CBD không đặc biệt bị thu hút bởi CB1 hoặc CB2 nhưng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của THC ở cả hai. CBD liên kết với một thụ thể serotonin của hệ thần kinh trung ương được gọi là 5-HT1A, ảnh hưởng đến huyết áp và nhịp tim; điều chỉnh sự lo lắng và đau đớn; và có thể đóng một vai trò trong chức năng nhận thức, trong số những thứ khác.

Cây cần sa được cho là sản xuất hơn 100 loại phytocannabinoids khác, chỉ năm trong số đó đã được kiểm tra ở bất kỳ độ dài nào. Hầu hết tồn tại ở nồng độ quá thấp để nghiên cứu.

 

Binomo là gì