fbpx
Doanh nghiệp

Digital foot print tìm ra dấu hiệu lợi dụng thương hiệu của bạn làm điều không thiện lành


Hầu hết các phòng ban Marketing và cả Chief Marketing Officer đều cho rằng “brand health” hoặc “brand reputation” hay “xủ lý khủng hoảng truyền thông số” chủ yếu là các hoạt động thuần tuý về thương hiệu và nó nằm trong lĩnh vực PR & Marketing. Tuy nhiên điều này ngày càng có thể sai ( hoặc thiếu sót ) vì thương hiệu của tổ chức công ty của bạn hoàn toàn có thể bị shutdown chỉ vì các lý do liên quan tới công nghệ : 
–  Phishing lừa đảo dựa trên uy tín công ty bạn : Vụ án HSBC tài chính lửa đảo và hàng trăm web internet bank giả mạo tại Việt Nam
– Lộ lọt thông tin khách hàng trên các dark web ( thậm chí là thẻ Visa/Master /AME)
– Thông tin Brand của tổ chức giả trên các chợ ứng dụng
– Thông tin Brand của tổ chức giả trên tất cả các nền tảng mang xã hội
– mua bán tài nguyên – dữ liệu – Source code của tổ chức của bạn trên các diễn đàn 
– Nhân viên bạn có những hoạt động trên không gian mạng ảnh hưởng đến thương hiệu tổ chức.
– ect
>>>> bảo vệ thương hiệu là xây dựng thương hiệu…brand reputation thật sự cần Digital Footprint
Back to top button